[1]
M. Olczak-Kardas, „Funkcje fachowych czasopism dla bibliotekarzy (na wybranych przykładach)”, ZB, nr 1(10), s. 83–94, lip. 2018.