[1]
A. Morris, „Partycypacja Biura Praw Autorskich w kształtowaniu egzemplarza obowiązkowego i zasobu Biblioteki Kongresu”, ZB, nr 1(10), s. 109–117, lip. 2018.