[1]
M. Pędich, „Indywidualizm i kolektywizm w architekturze bibliotek. Analiza wybranych (nowych) budynków bibliotek na terenie Wschodnich Niemiec”, ZB, nr 1(10), s. 118–142, lip. 2018.