[1]
J. Sobielga, „Czynniki kształtujące zachowania informacyjne oraz ich wpływ na ocenę usług bibliotecznych. Badania Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej”, ZB, nr 1(11), s. 35–41, paź. 2019.