[1]
M. Pędich, „Wymiar «Unikanie niepewności» w architekturze bibliotek. Analiza wybranych nowych budynków bibliotecznych w byłych Niemczech Wschodnich”, ZB, nr 1(11), s. 125–148, paź. 2019.