[1]
R. . Tawfik, „Społeczności otwarte na kulturę. Tworzenie bibliotek oddolnych”, ZB, nr 1(12), s. 37–48, grudz. 2020.