[1]
S. . Formela, „Rola nowoczesnych bibliotek miejskich w zapewnianiu dostępu do kultury i realizowaniu funkcji społecznych”, ZB, nr 1(12), s. 49–63, grudz. 2020.