[1]
M. Szewczenko, „Projekty digitalizacji zbiorów bibliotek na Ukrainie”, ZB, nr 1(13), s. 149–160, grudz. 2021.