[1]
M. Wojciechowska, „Zbiory europejskie z obszaru nauk humanistycznych, społecznych oraz sztuki w Bibliotece Kongresu”, ZB, nr 1(13), s. 161–172, mar. 2022.