Jarocki, M. „Oczekiwania klientów Bibliotek Wobec rozwiązań Mobilnych dostępnych W Serwisach Informacyjno-Bibliotecznych”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(8), lipiec 2016, s. 9-17, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1235.