Paul, M. „Wpływ społeczny Bibliotek Publicznych – Badania I Dobre Praktyki”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(8), lipiec 2016, s. 18-30, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1236.