Koziara, A. „Zarządzanie Zasobami Technicznymi Centrum Informacji Naukowej I Biblioteki Akademickiej W Katowicach. System RFID Jako Serce usług Bibliotecznych. Rozwiązania Techniczne I Organizacyjne Oraz Zasady bezpieczeństwa Eksploatacji”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(8), lipiec 2016, s. 31-49, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1238.