Olukemi, O. O., i A. Crowther. „Badanie Fluktuacji pracowników Bibliotek Prywatnych Uczelni W południowo-Zachodniej Nigerii”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(8), lipiec 2016, s. 99-112, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1242.