Karwowski, M. „Secret Client – Metoda Badania jakości obsługi W Bibliotekach”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(8), lipiec 2016, s. 163-6, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1249.