Kamińska, J. „Rozmowa Z Bogną Dobrakowską, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej W Gliwicach”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(8), lipiec 2016, s. 169-74, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1251.