Bogdańska, B. „Publikacje Zagraniczne”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(8), lipiec 2016, s. 179-80, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1253.