Rudera, P. „Konferencje I Seminaria Polskie”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(8), lipiec 2016, s. 183-6, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1254.