Grabowska-Popow, Małgorzata. „25 Lat działalności Stowarzyszenia Bibliotek I ośrodków Informacji Naukowej Z Zakresu Rybactwa I Nauk O Wodzie EURASLIC”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(7), lipiec 2015, s. 61-65, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1260.