Piotrowska, E. „Biblioteki I Bibliotekarstwo W Turcji”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(7), lipiec 2015, s. 109-21, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1265.