Bartosiak, K., i K. Banaszewski. „Podejście doceniające Jako Metoda Badawcza W Bibliotece”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(9), lipiec 2017, s. 28-36, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1641.