Rudnicka, E. „Eksperyment Searle’a a odbiór komunikatów W Porozumiewaniu Pionowym W Bibliotece Akademickiej”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(9), lipiec 2017, s. 69-81, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1645.