Fernandes, J. „Biblioteki Publiczne W Wielkiej Brytanii – Wizja przyszłości”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(9), lipiec 2017, s. 85-93, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1646.