Błach, M. „Biblioteka Dla Erasmusa? Działania Bibliotek Uniwersyteckich Na Rzecz międzynarodowej społeczności Akademickiej”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(9), lipiec 2017, s. 121-3, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1649.