Bogdańska, B. „Publikacje Polskie”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(9), lipiec 2017, s. 151-2, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1671.