Bogdańska, B. „Publikacje Zagraniczne”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(9), lipiec 2017, s. 153-4, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1674.