Pečarić, Ðilda, i M. Tuđman. „Rozwój Informacji Naukowej W Chorwacji. Analiza Co-Word Rozpraw Doktorskich Za Lata 1978-2009”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(4), lipiec 2012, s. 97-112, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1722.