Yilidiz, A. K. „Podnoszenie jakości usług I Satysfakcji użytkowników. Wskazówki Na przykładzie Polskich Bibliotek Akademickich”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(4), lipiec 2012, s. 113-24, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1723.