Wojciechowska, M. „Sponsoring W działalności Biblioteki”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(4), lipiec 2012, s. 159-63, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1727.