Kaczmarek, N. „Publikacje Zagraniczne”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(4), lipiec 2012, s. 177-81, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1730.