Wojciechowska, M. „Merchandising – Wizualna Promocja Biblioteki. Wprowadzenie Do Problematyki”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(3), lipiec 2011, s. 63-85, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1737.