Wojciechowska, M. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi W Bibliotece”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(3), lipiec 2011, s. 159-67, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1744.