Curyło, M. „Konsorcja Biblioteczne”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(2), lipiec 2010, s. 9-20, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1750.