Wojciechowska, M. „Marketing Elektroniczny Biblioteki”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(2), lipiec 2010, s. 43-55, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1754.