Bułdak, A., i A. Buszta. „Z Erasmusem Do Bibliotek Europejskich. Z doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(2), lipiec 2010, s. 99-107, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1758.