Samotyj, R. „Zarys działalności Metodycznej Bibliotek ukraińskich”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(2), lipiec 2010, s. 117-26, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1760.