Wojciechowska, M. „Sondażowe Badania Opinii W działalności Bibliotekoznawczej”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(2), lipiec 2010, s. 137-40, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1762.