Karciarz, M. „Biblioteki Akademickie: W środowisku Naukowym, We wspólnocie Uniwersyteckiej, W społeczności Lokalnej. Zapis Dyskusji Podczas XII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(2), lipiec 2010, s. 149-57, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1764.