Kant, K. „Konferencje I Seminaria Polskie”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(2), lipiec 2010, s. 169-71, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1768.