Wojciechowska, M. „Współczesne Formy Reklamy książki”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(1), luty 2009, s. 97-110, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1780.