Wojciechowska, M. „Biznesplan W działalności Biblioteki”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(1), luty 2009, s. 155-8, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1786.