Szczygłowska, L. „Ewolucja Bibliotek Akademickich. Konteksty Przemian I Rozwoju współczesnych Instytucji Bibliotecznych”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(10), lipiec 2018, s. 9-23, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3544.