Kamińska, J. „Problemy zarządzania I Marketingu Na łamach Polskich Czasopism Bibliotekoznawczych”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(10), lipiec 2018, s. 61-74, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3547.