Żołędowska-Król, B. „Recepcja Zagranicznych Publikacji Z Zakresu zarządzania Bibliotekami W Polskim czasopiśmiennictwie Dwudziestolecia międzywojennego”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(10), lipiec 2018, s. 75-82, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3548.