Olczak-Kardas, M. „Funkcje Fachowych Czasopism Dla Bibliotekarzy (na Wybranych przykładach)”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(10), lipiec 2018, s. 83-94, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3549.