Morris, A. „Partycypacja Biura Praw Autorskich W kształtowaniu Egzemplarza obowiązkowego I Zasobu Biblioteki Kongresu”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(10), lipiec 2018, s. 109-17, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3551.