Pędich, M. „Indywidualizm I Kolektywizm W Architekturze Bibliotek. Analiza Wybranych (nowych) budynków Bibliotek Na Terenie Wschodnich Niemiec”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(10), lipiec 2018, s. 118-42, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3552.