Cyrklaff-Gorczyca, M. „Rozmowa Z Martą Lach, Dyrektor Wydawnictwa Naukowego I Edukacyjnego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(10), lipiec 2018, s. 175-8, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3556.