Bogdańska, B. „Publikacje Zagraniczne”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(10), lipiec 2018, s. 184-6, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3558.