Bogdańska, B. „Konferencje I Seminaria Polskie”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(10), lipiec 2018, s. 181-94, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3559.