Górska-Marchewka, K., i E. Ryszka. „Motywatory Jako Instrument Kierowania Kadrą Bibliotek. Wyniki Badań Ankietowych W województwie śląskim”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(11), październik 2019, s. 29-34, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4686.